Kreatívne štúdio

Orientácia na výsledok

online site builder
Adresa:

Haanova 46, 851 04 Bratislava

Telefón:

+421-908-975-334

E-mail:

info@ipelux.sk

Sme oprávnený realizátor zverejnený v Galérii realizátorov v národnom projekte Podpora rozvoja
kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. Viac na www.vytvor.me